Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Πρόγραμμα ομίλου

Ο όμιλος προγραμματισμού και ρομποτικής λειτουργεί κάθε Δευτέρα 13:30-15:00.


ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος του ομίλου είναι να αναπτύξουν οι μαθητές τις παρακάτω δεξιότητες:
 • Να κατανοήσουν τα οφέλη  της  συνεργατικής και ομαδικής εργασίας
 • Να προχωρούν στην επίλυση προβλημάτων ακολουθώντας τη λογική σειρά (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και αξιολόγηση)
 • Να καινοτομούν ακολουθώντας τις επιταγές της εξελισσόμενης τεχνολογίας
 • Να είναι ικανοί για την διαχείριση ενός έργου
( διαχείριση έργου, κατανομή έργου κ.α)
 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και κατ’επέκταση τις βασικές προγραμματιστικές δομές σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού).
 • Να αναπτύξουν νοητικές δεξιότητες ( αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
Α΄ ΦΑΣΗ 2ώρες)
v  Γνωριμία με την ομάδα του ομίλου και προσδιορισμός στόχων και χρονοδιαγράμματος.
v  Θέσπιση κανόνων λειτουργίας ομίλου και οργάνωση του μαθητικού δυναμικού καθώς επίσης και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Β΄ΦΑΣΗ (12 ώρες)
v  Εμπέδωση των βασικών αρχών και εννοιών προγραμματισμού (εντολή, πρόγραμμα, προγραμματιστής, προγραμματιστικές δομές κ.α).
v  Επίδειξη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού Scratch.
v  Εφαρμογή των εννοιών προγραμματισμού στο παραπάνω περιβάλλον με την υλοποίηση μικρών προγραμμάτων.
Γ ΄ΦΑΣΗ (16 ώρες)
v  Εισαγωγή σε έννοιες ρομποτικής.
v  Παρουσίαση διαφόρων ρομπότ και αποσαφήνιση του  ρόλου (θετικού-αρνητικού) που έχουν για τον άνθρωπο.
v  Παρουσίαση της ιστορικής τους εξέλιξης.
v  Παρουσίαση του ρομπότ WeDo 1.0 και WeDo 2.0.
v  Παρουσίαση-εξερεύνηση των επιμέρους κομματιών του και συναρμολόγηση του.
v  Παρουσίαση-εξερεύνηση του λογισμικού του.
v  Τρόπος χρήσης του λογισμικού (συναρμολόγηση και παραμετροποίηση των blocks) που αποτελεί και τον βασικό πυλώνα λειτουργίας του ρομπότ.
Δ΄ΦΑΣΗ (20 ώρες)
v  Εκτέλεση αποστολών διερευνώντας και καταγράφοντας τις δυνατότητές του.
v  Ανατροφοδότηση.
v  Αξιολόγηση των προσπαθειών.
v  Διάχυση της γνώσης στο ευρύ κοινό μέσα από παρουσιάσεις και επιδείξεις.
ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
2
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 • Παρουσιάσεις (power points).
 • Λογισμικό προγραμματισμού (.
 • e-bookμε περιεχόμενο τις εντολές και τις προγραμματιστικές δομές.
 • LEGO Mindstorms Edu NXT software.
 • Ρομπότ LEGO Mindstorms EV3.
 •  Ιστολόγιο (blog) με ημερολόγιο δράσεων του ομίλου.
 • Πρωτότυπες ρομποτικές κατασκευές
 • Videos


Συμμετοχή του ομίλου σε διαγωνισμούς Πληροφορικής και Ρομποτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου