Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

2η συνάντηση

  Στη δεύτερη συνάντηση οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch. 'Εγινε επίδειξη του τρόπου λειτουργίας του και αποσαφηνίστηκαν μέσα απ'αυτό οι έννοιες: εντολή, πρόγραμμα-σενάριο, αντικείμενο.
  Κλήθηκαν με απλές εντολές να δημιουργήσουν το πρώτο τους πρόγραμμα στο Scratch. Κατόπιν προχωρήσαμε στη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα του Scratch, όπου τους έγινε καθοδήγηση για τον τρόπο που μπορούν να μελετούν και να αναλύουν τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου